Chodím inak a vítam vás vo svete osobnej asistencie.

Assistance calendar

Here you can see when I need help.

Book a date