Milé asistentky, milí asistenti, všetci a všetky so záujmom o osobnú asistenciu,

iste už poznáte (a pokiaľ nie, tak spoznáte) základné pravidlá asistencie, ktoré sa v rámci asistovania u mňa snažíme spoločne dodržiavať. Príbeh ich vzniku je jednoduchý a spontánny. Spočiatku sme mali rôzne pravidlá, no všetky boli tzv. nepísanými. Vedeli sme o nich, hovorili sme si pri prvej návšteve u mňa a zdôrazňovali sme ich pri rôznych príležitostiach, hlavne ak boli z nejakého dôvodu porušené. S pribúdajúcim počtom asistentov a asistentiek sa však ich porušovanie začalo objavovať stále častejšie. Nikdy som nechcela byť direktívna, naopak, vždy som sa snažila o vzájomnú súčinnosť mojej a asistenčnej práce. Požiadala som preto Ivanku, jedna z mojich skúsených asistentiek, aby sa zamyslela nad tým, ktoré aspekty asistencie pokladá za najdôležitejšie a pokúsila sa ich zhrnúť do tzv. desatora. Nie, že by som to nemohla urobiť ja sama, chcela som však zahrnúť pohľad tzv. druhej strany, ktorej sa porušovanie asistentských pravidiel dotýka tiež. Bola som veľmi milo prekvapená, keď som zistila, že Ivanka napísala zhruba to, čo by som bola napísala i ja. To ma utvrdilo v presvedčení, že čo je dobré pre mňa, to je v tomto ohľade dobré aj pre moju asistenciu. Ide hlavne o vzájomný rešpekt, všímavosť, zodpovednosť, spoľahlivosť a spravodlivosť.  Spoločnými silami sme dané desatoro doladili a tu je výsledok:

  1. Dodržuj včasné příchody.
  2. Asistenční povinnosti si plň poctivě a neházej je na druhé (maximálně po domluvě).
  3. Věci mají své místečko. Nestěhuj je, bude se jim stýskat.
  4. Vše, co používáš, něco stojí. Ale ne Tebe! Šetři Dani peníze.
  5. Asistentský pokoj a koupelna nejsou jen pro Tebe. Udržuj pořádek a čistotu, i svou vlastní.
  6. Písemné pokyny na ledničce mají svůj význam. Přečti si je a dodržuj. A pokud něco dopotřebuješ, připiš to na seznam. Jak jinak se mají ostatní dozvědět včas, co chybí?
  7. Pokud zde trávíš delší čas, můžeš si uvařit jídlo s Dani. Je však nutné se předem domluvit na podmínkách, jako jsou například peníze za suroviny.
  8. Líná huba, holé neštěstí. Pokud něco nevíš, neboj se zeptat. Za otázku Ti nikdo neublíží, za napravování hloupých chyb už možná ano.
  9. Nikdy nezapomínej, že jsi zde především kvůli Danielce. Respektuj i to, že má svoje povinnosti a nemůže se Ti pořád věnovat.
  10. A na závěr? Chovej se jako doma…aspoň uvidíme, jak to u vás vypadá. (Avšak toto pravidlo má své meze!!!)

Postupne by som sa v článkoch chcela bližšie zmieniť o jednotlivých aspektoch každého uvedeného bodu a uviesť príklady, ktoré sa toho môžu týkať. Máte sa teda na čo tešiť! :) Samozrejme, akékoľvek komentáre, pripomienky, postrehy a skúsenosti sú vítané a pokiaľ prispejú k rozprúdeniu diskusie na dané témy, budem len rada.