Na prvom stretnutí som z Danky mala veľmi dobrý dojem a napriek prvotným obavám z toho, že bez predchádzajúcich skúseností jej asistovať nedokážem, sme sa dohodli.

Ako si sa ku mne dostala (kde si sa o mne dozvedela)?

Cez hromadný mail, ktorý sa ku mne dostal od spolužiačky.

Prečo si sa pre asistenciu rozhodla (aké si na to mala dôvody)?

Danku som poznala z videnia zo školy, a tak som sa rozhodla, že to skúsim. Vlastne už predtým som uvažovala o tom, že by som niekomu asistovala… Na prvom stretnutí som z Danky mala veľmi dobrý dojem a napriek prvotným obavám z toho, že bez predchádzajúcich skúseností jej asistovať nedokážem, sme sa dohodli.

Ako často a ako dlho si ku mne chodila a ako dlho ma poznáš:

Rok a pol??

Aké boli tvoje obavy alebo očakávania a ako sa zmenili/potvrdili (alebo ako sa na ne dívaš s odstupom času)?

Obavy z toho, že bez predchádzajúcich skúseností s asistenciou to nezvládnem, že to fyzicky nebudem zvládať, že môžem Danke svojou nešikovnosťou ublížiť, … – nič z toho sa nepotvrdilo, Danka ma zaučila a ochotne znova a znova vysvetľovala, ako postupovať pri jednotlivých úkonoch, bola trpezlivá a profesionálna.

Ako sa ti so mnou spolupracovalo?

Výborne, viď vyššie.

Čo ťa na asistencii najviac prekvapilo alebo najviac sa líšilo od tvojej predstavy?

Že to vlastne v mnohých prípadoch a momentoch bolo veľmi PRÍJEMNÉ.

Prečo si s asistenciou u mňa skončila?

Časové dôvody, odsťahovanie sa z Prahy, vzdialenosť Dankinho miesta bydliska.

Čo ti asistencia dala, prípadne vzala (aký malo pre teba zmysel robiť asistenciu)?

Nahliadla som do sveta ľudí, ktorí žijú inak, a zároveň som si viac začala všímať, ako sú vnímaní „tými druhými“ a s akými prekážkami sa v živote stretávajú; osobne mi dala pocit užitočnosti a snáď i spoľahlivú a dobrú kamarátku.

Čo by si odkázala tým, čo zvažujú túto službu?

Nech to aspoň na chviľu skúsia.